00:00
00:00
# پخش نام قطعه پلی لیست کیفیت MP3 128 ترانه
01
به من دل نبند
02
بی مرام
03
دور باطل
04
دشمنا شاد شن
05
فرجام
06
گل یا پوچ
07
کدخدا
08
پیله
09
شاید موزیک منو نجات داد
010
سو و شون
نظرات
ورود
عضویت